คุณวัชรี อารีวัฒนวงศ์ ตัวแทน บริษัทเอ็ดดูเทคคอมพิวเตอร์ จำกัด มอบคอมพิวเตอร์จำนวน 20 ชุด ให้กับ โรงเรียนบ้านธารทอง ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3