คุณวัชรี อารีวัฒนวงศ์ ตัวแทน บริษัทเอ็ดดูเทคคอมพิวเตอร์ จำกัด มอบคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง ให้กับ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา จ.เชียงราย สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557


 
 

คุณวัชรี อารีวัฒนวงศ์ ตัวแทน บริษัทเอ็ดดูเทคคอมพิวเตอร์ จำกัด มอบคอมพิวเตอร์จำนวน 20 ชุด ให้กับ โรงเรียนบ้านธารทอง ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3