หจก.มิวนิคซัพพลาย โทร.053-718000 แฟกซ์ 053-714888 ศูนย์บริการซ่อมมาตรฐาน คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ โน๊คบุ๊ค แท็ปเล็ต โปรเจ็คเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร อุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด คลิกดูข้อมูลบริการของมิวนิคซัพพลายคุณวัชรี อารีวัฒนวงศ์ ตัวแทน บริษัทเอ็ดดูเทคคอมพิวเตอร์ จำกัด มอบคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง ให้กับ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา จ.เชียงราย สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2557

 
 

คุณวัชรี อารีวัฒนวงศ์ ตัวแทน บริษัทเอ็ดดูเทคคอมพิวเตอร์ จำกัด มอบคอมพิวเตอร์จำนวน 20 ชุด ให้กับ โรงเรียนบ้านธารทอง ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3